Jesteś tutaj

Lektury dodatkowe - gry biznesowe

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla technologów będą wypracowane na poniższym materiale wiedzowym.

Gorąco prosimy abiturientów prowadzonych przez naszą organizację treningów i gier strategicznych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeczytanie poniższych materiałów jako aneks do programu Symulacje .

Efektowna chemia

Niskoemisyjne techniki spalania prot.nr 74 267s 24cm

Przewodnik inż radioelektryka.

Symulacje menedżerskie – podstawy praktyczne

Technologia aparatów elektrycznych

Miernictwo na usługach inżynierii

Miernictwo elektryczne

Automatyka przemysłowa

Informatyka w planowaniu technicznym,przewozów kolejowych

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne

Tablice stali zwykłej jakości

Kształtowanie potrzeb w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym

Mikroelektronika.Miernictwo ukladow scalonych

Dźwignice

Pzegląd wibroakustycznej diagnostyki maszyn

Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach

Angielski Rozmówki i słowniczek/Protokółnr 78-zamiany/ 180s 14cm

Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodnikowych

Konkursy na stanowiska kierownicze.

Mistrz,przełożony i wychowawca

Mikrokomputer elementy, budowa działanie

Układy kinematyczne Elementy projektowania.

Praca mistrza i jej usprawnienie BOP

Rocznik statystyczny 1988

Rejestracja sygnałów fonicznych

Word Perfcet 5.1

Łagodne wprowadzenie do systemu UNIX

Kwantowa Teoria oddziaływań elektromagnetycznych

Giełdy w gospodarce światowej.

Przemiany energii elektrycznej.Zagadnieni wybrane. Wyd.II. 386str.,23cm.

Lekkie przyczepy samochodowe 243 str., 21 cm

Metody statystyczne dla chemików Wyd.II 447 str., 24 cm

Utrzymanie i modernizacja konstrukcji stalowych 264 str., 24 cm

Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 576 str.,23 cm

Wideo-technika audiowizja komputerowa Wyd.I 119 str., 24 cm

Literatura polska 376 str., 30 cm

Tolerancje i pasowania części maszyn Wyd.II 136 str., 20 cm

Gry symulacyjne – podstawy praktyczne

Mały Przewodnik mechanika T.1 Wyd.XVIII 684 str., 20 cm

Dydaktyka historii 461 str., 24 cm

Wielki słownik angielsko-polski z suplementem O-Z 715 str., 24 cm

Operacje bankowe Rozliczenia i ewidencje 143s 20cm

Państwa świata leksykon t 6 Afryka Zachodnia,Środkowa i Południowa 95s 31cm

Wprowadzenie do ekonometrii w przykład h i zadaniach 372 str,24 cm

Potrzeby własne linii elektroenergetycz-nych

Zbiór zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw 147 str,21 cm

Programowanie w Windows + dyskietka 225 str, 24 cm

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Maszynoznawstwo dla ZSZ Wyd.VII 302 str, 24 cm

Analiza ekonomiczna projektu oczyszczalni ścieków komunalnych 100 str, 25 cm

Rachunek różniczkowy i całkowy t.2

Kodeks handlowy - komentarz T.1 1484 str, 20 cm

Rachunkowość - kurs podstawowy 291 str, 24 cm

Podręczny słownik włosko-polski A-L 809 str, 21 cm

Podręczny słownik polsko-angielski A-Z 921 str, 20 cm

Dyrektor zarządzający 394 str, 24 cm

Analiza matematyczna w zadaniach cz.2 491 str, 24 cm

Miernictwo elektryczne i elektroniczne 288 str. 24 cm

Chemia dla szkół średnich w zadanich Wyd.IV 256 str, 24 cm

Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze.Leksykon wyd 5 zmienione 571s 20cm

Angielsko-polski,polsko-angielski słownik terminów metod ilościowych 241 str, 20 cm

Sprzęgła i hamulce Wyd.4