Jesteś tutaj

Lektury dodatkowe - gry biznesowe

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla inżynierów będą stworzone na poniższym materiale wiedzowym.
Serdecznie prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację treningów i symulacji biznesowych dla kierowników produkcji o przeczytanie opublikowanych na tej stronie lektur w ramach warsztatu Gry Biznesowe.

Tablice naturalnych wartości funkcji trygonometrycznych

Słownik techniczny niemiecko-polski

Technologia procesów przemysł. w transp. samochod.
Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
Co to jest zmęczenie i jak mu przeciwdziałać
Praktyka procesów cieplnych
Termodynamika
Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ
Eksploatacja handlowa kolei czII
Obróbka metali z materiałoznastwem
Tablice matematyczno - fizyczne
Obróbka nagniataniem technologia i oprzyrządowanie
Kleje i klejenie Leksykon inż. i techniki
Krajowe silniki wysokoprężne.Obsługa i naprawa.
Badania kontrolne samochodów
Układy automatyki cyfrowej
Kierunki współczesnej psychologii ich geneza i rozwój
Systemy komputerowe automatyki przemysłowej 1-Isprzęd oprogram
Encyklopedia techniki Przemysł lekki
Słownik minimum węgiersko-polski,polsko-węgierski
Kodeks karny. Komentarz t.II
Urządzenia do uzdatniania wody.Zasady projektowania i przykłady obliczeń
Z tworzywami sztucznymi na ty
Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w pytaniach i odpowiedzia
Podręczny słownik polsko-angielski
Zarys matematyki wyższej dla studiów technicznych cz.2
P -CAD
Turbo PASCAL programy dydaktyczne
Zastosowania programu NAP 2 do obliczania układów elektrycznych
Eksploatacja sieci elektroenergetycznych w pytaniach i odpowiedziach.Wyd.IV. 382str.,20cm.
Wielka encyklopedia roślin. Wyd.I 608 str., 29 cm
Słownik handlu zagranicznego 383str,20cm
Podstawy sterowania przepływem produkcjiWyd I 235s,24cm
Vademecum diagnostyki i terapii Wyd.I 695 str.,24 cm
Technologia - szlifierstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.IV 374 str., 20 cm
Kodeks cywilny Wyd.II St.pr.1.04.94 402 str., 18 cm
Badania rynkowe i marketingowe 283 str., 20 cm
Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
Fotografuję aparatem kompaktowym Wyd.I 103 str., 24 cm
Zarys części maszyn Wyd.I 304 str., 20 cm
Komentarz do prawa wekslowego i prawa czekowego stan prawny 15.10.94 295s 21cm
Medycyna wewnętrzna - repetytorium 854 str., 24 cm
Informatyka bez tajemnic cz.III
Guinness - popularna encyklopedia 440 str,27 cm
Kodeks pracy z komentarzem 541 str,24 cm
Mały słownik szwedzko-polski, polsko-szwedzki 695 str, 15 cm
Słownik wyrazów przeciwstawnych 200 str, 21 cm
Makroekonomia - Praktyka, funkcjonowanie i polityka 624 str, 24 cm
Czysta technologia - środowisko, technika, przyszłość 211 str, 20 cm
Promocja,reklama, aktywizacja sprzedaży 223 str, 24 cm
Organizacja i architektura komputerów
Delphi 4 Vademecum profesjonalisty t.1
Wstęp do matematyki współczesnej Wyd.X 302 str, 24 cm
Metrologia elektryczna 479 str, 24 cm
Rysunek zawodowy - instalacje sanitarne i rurociągi przemysłowe 231 str, 24 cm
Metody wyceny przedsiębiorstw 405s 23cm
Sławni Polacy - naukowcy i badacze 64 str, 30 cm
Ochrona środowiska 451 str, 24 cm
Internet 223 str, 24 cm
AutoCAD LT 2000i PL -ćwiczenia prakt ne 108 str. 24 cm
Marketing w sieci 192 str, 20 cm
Zwarcia w systemach elektroenergetycznych 481 str, 24 cm