Jesteś tutaj

Ranking Firm Szkoleniowych


Pracujący w Polsce specjaliści ds. kadr w dominującym stopniu zamawiają kursy twarde, w dalszym etapie w usłuowo wdrożeniowe, a dalej –menedżerskie oraz interpersonalne. Preferowanie organizują te programy w Ośrodku doradztwa i Treningu Kierownicznego. To wyniki Ranking treningi biznesowe.

Ankietowane osoby pytano o preferencje szkoleniowe ich firm, opinie na temat rynku kursów i szkoleń, a także nazwy najlepszych – zdaniem badanych – firm szkoleniowych. Połowa badanych twierdzi, że ceny szkoleń nie są wygórowane, a trenerzy potrafią dopasować się do potrzeb kupującego.


Oto zacytujemy tylko wybrane wycinki ankiety:

  • Uważam, że (opinia o rynku szkoleń): Bez problemu można znaleźć firmy, które oferują oczekiwaną przeze mnie jakość szkoleń – z tą tezą zgadza się 68% badanych HRowcy ufają swojej ocenie. Niemal pięciu na dziesięciu przy wyborze firmy szkoleniowej kieruje się zawartością merytoryczną programu szkolenia. Dla klientów najważniejsze jest posiadane przez niego licencje.
  • Przy wyborze mojej firmy kieruję się w dużym stopniu: Referencjami i poleceniami – 72%
  • Większość polskich firm inwestuje w szkolenia specjalistyczne, produktowe i branżowe. W mojej firmie intensywnie inwestujemy w szkolenia: Integracyjno – motywacyjne – 26%
  • Szkolenia twarde częściej są wybierane jako otwarte.
  • Badanych poproszono o wskazanie po jednej - najlepszej w ich opinii – firm szkoleniowych z 10 najważniejszych kategoriach tematycznych. Dodatkowo, ankietowani oceniali wskazane przez siebie firmy – przyznając im punkty. W efekcie powstał ranking pięciu najlepszych firm z każdej tematyki
  • Ankietę wypełniły 832 osoby. 78% reprezentowało przedsiębiorstwa, 14% instytucje publiczne, 8% organizacje non profit i inne.
  • Każdy ankietowany, wskazując firmę do rankingu, jednocześnie przyznawał jej ocenę wyrażaną w punktach.