Jesteś tutaj

Czas w działalności menedżerskiej

Zarządzanie czasem to modny zakres tematyczny na szkoleniach dla kadry kierowniczej. W zeszłym sezonie szkoleniowym prowadziłem projekty szkoleniowe z tego tematu. Uczestnicy podarowali mi naprawdę sporo inspiracji, aby w końcu urzeczywistnić ten wpis.
W ostatnich latach liczba zadań osób na stanowiskach kierowniczych niezwykle się zwiększyła. Kierownicy muszą być efektywni, ale zarządzanie ich rozkładem czasu staje się bardzo trudne. W tym wpisie prezentuję rezultaty projektów badawczych „gospodarowanie rozkładem dnia osób na stanowiskach kierowniczych”. Dość dużo wskazówek można znaleźć tu:
Weekendowe Szkolenia Zmiany W Biznesie http://www.szkolenia-menedzerskie.pl/zarzadzanie_zmiana.
Rezultaty badań z obszaru gospodarowania czasem i ustalania priorytetów przez menedżerów są jak opisałem poniżej:
1. Jedynie 17 proc. menedżerów nie uskarża się na niewystarczający czas pracy.
2. Pozostali chcą mieć w ciągu dnia 117 minut więcej niż mają obecnie.
3. Większość kierowników narzeka na stały brak czasu.
4. Czas koncentracji przepytanych kierowników z różnych firm kształtuje się od ośmiu do 14 godzin.
5. Nadwyraz rozbity na małe części jest czas pracy. Powoduje to gorsze wyniki w pracy i dekoncentrację menedżera.
6. Dyrektorzy oddziałów firm podejmują się od 50 do kilkuset różnych zadań w trakcie dniówki na przykład delegowanie zadań, kontakty z partnerami biznesowymi, rozmowy z klientami, pisanie umów, rozmowy telefoniczne, korespondencja, szkolenia i tak dalej.
7. Zwykle kierownicy kończą z sukcesem dwadzieścia siedem proc. ustalonych w harmonogramach celów.
8. Udział strategicznego myślenia w czasie pracy menedżera zawiera się w przedziale 4-10 procent.
9. Na pracę zespołową (m.in. zebrania, imprezy okazjonalne, coaching, konsultacje, strategiczne decyzje itd.) menedżerowie planują od 30 do 40 procent zasobów czasowych, bardzo mały procent pozostaje na doskonalenie swoich kwalifikacji oraz patrzenie na firmę z lotu ptaka.
10. Straty czasu dyrektorów wynoszą około 20 proc. dnia pracy.
W osobnym artykule zaprezentuję inne rodzaje oferty firm szkoleniowych dla kierowników.
NASZE WPISY

Pomysłodawcą i wykonawcą niniejszego opracowania jest Rafał Szczepanik , trener prowadzący szkolenia z publicznego przemawiania a także współautor tekstów z obszaru przywództwa sytuacyjnego.
Tutaj mówimy równeż na temat:
- audyty motywacji pracowników w różnych korporacjach
- kwestionariuszy kompetencyjne
- treningi z kompetencji społecznych i biznesowych
- wydarzenia motywacyjnych
- kierowanie zasobami ludzkimi
Serdecznie zachęcamy do kolejnych odwiedzin na naszej witrynie.