Jesteś tutaj

Postawy w zespole

Kiedy prowadzę szkolenia z zakresu integrowanie zespołu osoby uczestniczące w szkoleniu pytają, jakie bywają funkcje w grupie. Był to dla mnie zawsze istotny problem, z uwagi na to że nie występuje w literaturze tylko jedna klasyfikacja funkcji. Piszący na ten temat oraz badacze określają różne funkcje w grupie. W poniższym artykule pokażę klasy funkcji w zespole pokazane przez Adama Nowaka.
W dobrze zarządzanej firmie pracownicy ZZL wiedzą, że kandydatów poszukuje się do pracy z powodu wielu kompetencji. Ważne umiejętności osoby poszukiwanej do zespołu dotyczą postaw w zbiorowości ludzkiej. W końcu urzeczywistniam pragnienie napisania tekstu z zakresu funkcji w zespole. Uważam, że ten zakres spraw okaże się bardzo doniosły oraz postawy w zespole wywierają wpływ na skuteczność działania zespołu. Inne zagadnienia możesz znaleźć również tu:
http://www.szkolenia-integracyjne.pl/wyjazdy Coroczne Spotkania Integracyjne i Team Building
Głęboko wierzę, iż przedstawione poniżej funkcje w zbiorowości ludzkiej staną się istotne dla skuteczności i efektywności organizacji. Napisałem dalej cechy, jakie przypisane są do konkretnej roli w grupie.
1. efekty
- efektywne i sprawne osiąganie zamierzeń,
- efektywne wykonywanie harmonogramów,
- pospieszanie innych,
- brak akceptacji słabych stron u innych pracowników w zespole.
2. konieczność bycia lubianym w zespole
- ciągłe myślenie o atmosferze ciągu dnia w dziale pracownicym i poprawnych związkach między członkami grupy,
- unikanie nieporozumień,
- nakłanianie do zgody nawet w błahych sprawach, z ochotą posługiwanie bliźnim,
- nie pamiętanie o sensie trwania zespołu.
3. kierowanie
- predyspozycje do pracy w roli menedżera,
- takie osoby są zdolni przekonać grupę do własnego pomysłu,
- są zdolni wymyśleć dla innych cele i mierniki tych celów i administrować działaniami.
4. bycie podwładnym
- ludzie o tych cechach bardzo dobrze sprawdzają się w sytuacjach kryzysowych i na stanowiskach asystenckich lub eksperckich,
- nie mają chęci kierowania zespołem,
- ludzie o tych cechach pragną się skupić na swoich celach.
Dopełniające postawy w zespole. zaprezentuję w następnym tygodniu.
To tyle haerowych przemyśleń.
Opracowanie: Grzegorz Guc
I JESZCZE JAK ZWYKLE ZESTAW CIEKAWYCH FAKTÓW ODNOŚNIE INTEGRACJI Z OSTATNIEGO MIESIĄCA:
- Najpopularniejsza forma gier : planszowe gry strategiczne
- Najlepiej ocenione w ankietach po wyjeździe zadania – komentarze uczestników: gry konstrukcyjne z klockami
- Średnia wielkość grupy szkoleniowej: sześćdziesiąt uczestników.
- Optymalne dla klienta dni tygodnia na spotkanie: poniedziałek.
- Najchetniej preferowana część kraju: Warszawa

ŹRÓDŁO: Training Projects
Od kilkunastu lat istniejemy w branży spotkań dla pracowników pod marką Training Projects.