Jesteś tutaj

Co oznacza dla człowieka wewnętrzna chęć do działania

Motywacja oznacza bodźce skorelowane z rodzajem pracy a także właściwościami indywidualnymi, które określają, z jakich powodów istoty ludzkie przystają na propozycje urzeczywistnienia przekazanych im czynności wchodzących w skład życia zawodowego lub osobistego. Wywoływanie chęci do działania zasada się na oddziaływaniu na wartości np. pracownika w firmie na skutek określonych mechanizmów wpływu. Inaczej mówiąc: to motywy powodujące postawy aktywności życiowej. Inspirację do napisania tego artykułu zaczerpnąłem z tego portalu:
Mnemotechniczne Warsztaty Z Negocjacji http://www.szkolenia-menedzerskie.pl/szkolenia_negocjacje

Poniżej przedstawię już od dawna dominującą w dyskusji w sferze zarządzania koncepcję motywowania ludzi do działania – grupę potrzeb według Maslova. Potrzeby w tej koncepcji to:
1. Realizacja potrzeb wyższych: wiedzy, doskonalenie intelektualnych możliwości, uzdolnienia, hobby.
2. Uznanie: poszanowanie przez innych, prestiż, poczucie własnej wartości.
3. Pobudki psychospołeczne: relacje społeczne, należenie do jakiejś społeczności, dobre znajomości, poczucie bycia potrzebny społecznie.
4. Bezpieczeństwo: stabilność zatrudnienia, zrównoważone relacje społeczne, uporządkowanie spraw życiowych.
5. Potrzeby najniższego rzędu: głód, konieczność przyjmowania płynów, wypoczynek, sen, aktywność seksualna.
Prawa, jakie istnieją w obszarze grupy pobudek według Maslova to:
1. Pobudki zaspokojone nie skłaniają człowieka do aktywności.2
2. W momencie zaspokojenia motywów znajdujących się najniżej w piramidzie, jednostka zwraca uwagę na potrzeby umiejscowione nieco dalej w hierarchii.
Gdy projektuję szkolenia, czasami pamiętam o konstrukcji pobudek doktora K. Maslow. Ludzie, którzy uczestniczą w szkoleniu również mają pobudki do działania. Na skutek nich przychodzą na szkolenia oraz chcą się uczyć.
W kolejnym wpisie na blogu przedstawię sprawdzone sposoby diagnozy potrzeb edukacyjnych.
To tyle naszych inspiracji.
Opracowanie:Szymon Patrycjiusz
Autor tej notatki jest absolwentem wydziału fizyki Uniwersytetu Opolskiego i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Posiada licencję Eksperta Nowoczesnego Biznesu END. Kieruje agencją treningową w Morągu. Od trzech sezonów organizuje treningi i pisze gry dotyczące przywództwa sytuacyjnego w sektorze „farmaceutyka”.

CZYTAJ TAKŻE O:
Badania motywacji
Awansowanie menedżerów
Strategia human resources w produkcyjnej organizacji
Innowacyjne zarządzanie kadrami
Programy karier kadry rezerwowej
Awanse i Kariera
Assessment Center