Jesteś tutaj

Jak największa zorganizowana gra symulacyjna pomogła dużej grupie pracowników.


W jaki sposób największa zorganizowana gra symulacyjna mogła pomóc dużej grupie pracowników.

Gry o charakterze symulacyjnym są bardzo pożądanym i wykorzystywanym w wielu przypadkach narzędziem w celu podniesienia kwalifikacji pracowników pracujących w różnych branżach. Przez ich wykorzystanie można ocenić, jak dane osoby zachowywać się będą w specyficznych okolicznościach, a dodatkowo w dużym stopniu polepszyć samodzielność i chęć do rozwiązywania problemów wymagających kreatywnego podejścia.


Na pewno założenia takie spełniła największa gra strategiczna, jaka została zorganizowana wśród polskich firm. O wielkości tego wydarzenia najlepiej zaświadczą liczby, a te prezentują się następująco. W grze tej wzięło udział 140 przedstawicieli medycznych i pracowników marketingu, którzy zostali podzieleni na dwadzieścia cztery zespoły, a sama plansza potrzebowała kilkunastu metrów kwadratowych powierzchni.


Gra podzielona została na dwa dwie sesje treningowe, dając w całości blisko cztery godziny samej zabawy. Ale dzięki przerwie gracze mieli czas na zaplanowanie strategii na następny dzień, z czego część z nich skorzystała w stu procentach. Jedna z grup zdecydowała się do czwartej nad ranem popracować nad tym problemem, nie dając przy tym odpocząć trenerowi.


Ta gra strategiczna polegała na wcieleniu się zawodników w rolę prezesów firmy handlowo-usługowej, działającej na bardzo konkurencyjnym rynku, a co za tym idzie walczącej o tę samą grupę klientów. Każda z grup początkowo mogła dysponować identycznymi zasobami, to znaczy środkami pieniężnymi, majątkiem, zasobami ludzkimi i udziałami w rynku.


Każda drużyna dostawała pewną liczbę zadań od klientów, lecz ich ilość była znacznie większa, niż możliwości ich wykonania. Z tego też powodu konieczne były do podejmowania właściwe decyzje związane z zadaniami i podejmować te, jakie zdaniem graczy najbardziej mogły się opłacić. Ale nie było to łatwym zadaniem, bowiem w wielu przypadkach mogły się nagle pojawić nieprzewidziane okoliczności, które zmuszały do działania w szybki sposób i podjęcia ryzykowniejszych działań.


Te kilka godzin wspólnego grania dało naprawdę dużo wszystkim graczom, a był taki w końcu zasadniczy cel jaki przyświecał tej imprezie. Przede wszystkim wzmocniło gotowość do rozwiązywania problemów w samodzielny sposób, ale jednocześnie zwiększyło świadomość strategiczną i ekonomiczną.