Jesteś tutaj

Dlaczego coraz większa ilość firm zaczyna rezygnować z robienia ocen pracowniczych.


W sporej ilości firm okresowo przeprowadza się pracownicze oceny, mające za zadanie weryfikację ich zaangażowania i umiejętności. Takie oceny uznaje się za bardzo ważny element zarządzania zasobami pracowniczymi, dając spore podstawy do tego, aby powiększać efektywność i skuteczność codziennej pracy.


Znacznie inaczej na oceny takie spoglądają sami pracownicy, dla jakich często kojarzyć się będą z szukaniem pretekstów do zabierania premii czy nawet zwolnienia. Z takich też powodów bardzo duże znaczenie będzie miało, żeby kryteria oceniania były określone w jednoznaczny sposób i znane wszystkim, dzięki temu można będzie uniknąć różnych niedomówień na tym polu.


Całkiem niedawno jeszcze oceny pracownicze robione były w większości dużych firm, lecz od jakiegoś czasu można dostrzec powolne rezygnowanie z nich. Zdecydowało się na to już kilka największych korporacji, na przykład Microsoft, Deloitte i Accenture. Jak okazało się w praktyce, głównym powodem tego typu decyzji było to, że według opinii managerów zwyczajnie się one nie sprawdzały.


Jako jeden z podstawowych czynników mających znaczenie na taką sytuację przedstawia się to, że przy długim okresie czasu mogą się pojawić spore trudności w odpowiednim przypomnieniu sobie wszystkich ważnych zdarzeń z udziałem danego pracownika. Właśnie przez to mogą się pojawić problemy ze sprawiedliwą oceną, a co za tym idzie pod znakiem zapytania będzie stawać sensowność takich działań.


Potwierdza to zresztą coraz liczniejsza grupa osób ponoszących odpowiedzialność za zarządzanie ludzkimi zasobami w swojej firmie. W opiniach, które oni głoszą wykonywane najczęściej pracownicze oceny nie podnoszą wcale wyników pracy, ani także nie dają oczekiwanych odpowiedzi na istotne dla firmy i pracownika pytania związane z dalszym rozwojem.


Dlatego też coraz głośniej się mówi o tym, że kolejna z dużych organizacji rezygnuje zupełnie z pracowniczych ocen, uważając je za całkowicie zbędne. Tego typu procesy nie przebiegają na razie szybko, bowiem duża część firm w dalszym ciągu takie rozwiązanie stosuje. Lecz obecne trendy pokazują, że to właśnie zjawisko zaczyna się dość mocno nasilać, zwłaszcza że się pojawia całkiem sporo głosów krytykujących sposoby przeprowadzania ocen.