Jesteś tutaj

Na jakie zagrożenia powinno się zwrócić swoją uwagę podczas wprowadzania nowych strategii w firmie.

Praktycznie każda nowo wprowadzana personalna strategia uwzględniać musi kompleksową strategię przedsiębiorstwa, w szczególności jeśli wiązać się to będzie z większymi zmianami. W zupełnie inny sposób zmiany takie będą się sprawdzać w rozmaitych przedsiębiorstwach, z tego też powodu istotne jest należyte dopasowanie zestawu działań personalnych do nowej rynkowej koncepcji.

Podstawową rzeczą powinno na pewno być zagwarantowanie odpowiednie liczby pracowników z odpowiednim wyszkoleniem, którzy zajęli by się nowymi obowiązkami. To stanowić powinno punk wyjścia przed wszelkimi innymi działaniami, bowiem danie nieprzygotowanym ludziom, bez wymaganych kwalifikacji, dodatkowych obowiązkówraczej pomyślnie się nie skończy.

Niezwykle ważne również jest dokładne uświadomienie zatrudnionym sensu oraz potrzeby wprowadzanych zmian, pracownicy niższego szczebla często bowiem w różny sposób bojkotują każdą nowość. Czasami z tego to wynika, że nie będą do nich wcale przekonani, będzie im się wydawać, że nie odniosą żadnych korzyści, czy po prostu nie bardzo rozumieją sensu podejmowanych przez dyrekcję zmian.

W niejednym przypadku pojawiać się również będą w części działów w firmie duże problemy organizacyjne. Gubią się ważne dane, ich przepływ jest bardziej spowolniony, a realizowane projekty trwają znacznie dłużej. Wszystko to wpływa na funkcjonowanie całej firmy, a jednocześnie może powodować różne napięcia oraz konflikty wśród współpracowników, jakie wraz z upływem czasu jeszcze się będą zwiększały.

Z takich też powodów każda z poważniejszych zmian organizacyjnych w firmie, szczególnie bezpośrednio dotykająca większej ilości pracowników, poprzedzona powinna zostać krokami wyjaśniającymi i odpowiednimi szkoleniami. Załoga, która dobrze wie, jaki jest cel wszystkich zmian, a oprócz tego zauważy wymierne korzyści dla siebie z pewnością bardziej będzie otwarta na wszelakie nowości.

Ważną rolę w całości procesu realizacji zmian ma dział personalny, bo to na nim tak naprawdę spoczywał będzie ciężar właściwego przygotowania członków załogi. Dlatego też działania i procedury podjęte przez pracowników działu, a w szczególności przez jego dyrekcję uwzględniać muszą przeciwdziałanie i eliminację przedstawionych zagrożeń.