Jesteś tutaj

Jak należycie motywować pracowników w swojej firmie.

Właściwa motywacjazatrudnionych pracowników to bardzo ważna rzecz dla rozwoju firmy. Jest jednak także dość delikatnym tematem, bo zrobić przy tym można dużo błędów. Zwłaszcza gdy motywacja będzie się odbywała tylko w oparciu o własne upodobania lub intuicję osób podejmujących decyzję. Jeżeli nie weźmie się pod uwagę przy tym faktycznych potrzeb i oczekiwań pracowników, to często niestety takie działania zostaną zmarnowane.


{Dość częstym błędem, który występuje w licznych firmach będzie uszczęśliwianie na siłę pracowników świetnymi na pozór pomysłami. Ludzie nie chcąc odmawiać z takimi pomysłami się zgadzają, lecz nie są z nich ani trochę zadowoleni. Będą je raczej traktować jako jeszcze jeden niezbyt przyjemny przymus, a nie coś, co miało z założenia służyć jako motywacja.


{A takie zmuszanie zatrudnionych do brania udziału w wydarzeniach, na które zupełnie nie będą mieli chęci też dobre nie będzie i przeważnie przynosi odmienny rezultat od planowanego. Pracownicy zaczynają twierdzić, że nie będą dostrzegane ich rzeczywiste potrzeby i oczekiwania, i w końcowym efekcie zaczynają tracić swoje zaufanie do kierowników i działu HR.


{Takie decyzje zupełnie nie przynoszą zamierzonych celów, ani nie ulegnie poprawie wydajność i efektywność pracy, ani nie będzie rosnąć poziom motywacji. Dla takich firm są to często całkowicie stracone pieniądze, bowiem koszty wielu projektów są rzeczywiście wysokie. Czasami pojawiać się także będą wśród załogi mało pozytywne, przykładowo takie jak drwina albo rozżalenie.


{Dlatego też przed próbą podjęcia jakiś szerszych działań motywacyjnych trzeba przede wszystkim poznać, czego w praktyce będą potrzebowali pracownicy. Osoby podejmujące decyzję muszą wiedzieć, że każdy będzie miał inne potrzeby i to, co sprawdzać się będzie u jakieś osoby ani trochę nie zda egzaminu u innej.


{Bardzo istotna jest też poprawa komunikacyjnej warstwy wśród załogi. Zatrudnieni muszą mieć pewność, że będą mieli możliwość powiedzenia o wielu swoich problemach oraz wątpliwościach, i nie będą z tego tytułu w żaden sposób piętnowani. Czasami do realizacji komunikacji mogą być niezbędne odpowiednie szkolenia pracownicze, dopiero po nich pracownicy zaczną się komunikować w taki sposób, w jaki bez przerwy powinno się to odbywać.