Jesteś tutaj

Jak prawidłowo zarządzać pracą działu personalnego w swojej firmie.

W wielu firmach, zwłaszcza tych większych, sprawami pracowniczymi będzie się zajmował specjalny dział, do zadań którego będzie należała obsługa wszystkiego, co jest związane z pracownikami. Niezwykle ważne w czasie jego organizacji jest to, aby bardziej się skupić na samych ludziach, a nie ich aktach, gdyż ograniczenie zadań działu HR tylko i wyłącznie do obsługi dokumentów z całą pewnością nie będzie dobre.


Czasami mogą się pojawić przypadki, że firmy rozrastają się w takim tempie, że ich działy zajmujące się pracownikami mają problemy z nadążeniem z codzienną obsługą. Kiedy kierownik takiego działu nieodpowiednio zdecyduje co do jego funkcjonowania, to może się nagle okazać, że wszystkie prace będą szły jedynie w stronę administracji płacowo-kadrowej.


Nie jest to dobre rozwiązanie, bo co prawda dokumentacja będzie jak najbardziej w porządku, ale na takiej polityce zaczynają cierpieć pracownicy. Zupełnie pomijana jest sprawa szkoleń zawodowych, planów ścieżki kariery lub systemu oceniania, a to wpływa przecież w dużym stopniu na umiejętności i motywację zatrudnionych.


Prawidłowo zorganizowany dział personalny musi umieć znaleźć odpowiedni poziom równowagi między tym, co wymagają przepisy, a celami, do jakich w sumie do stworzono. Ogromnie ważna jest w takiej sytuacji osoba dyrektora takiego działu, swoimi decyzjami wyznaczała ona będzie zakres działań, jakimi mają się zająć poszczególni pracownicy.