Jesteś tutaj

Analiza oczekiwań szkoleniowych.

O znaczeniu szkoleń chyba nikomu nie trzeba wspominać, spełniają one istotną rolę i w organizacji przedsiębiorstwa i w zawodowym rozwoju załogi. Ale nie wszyscy są już świadomi tego, jak istotne jest dokładne oznaczenie szkoleniowych potrzeb, co przekłada się na wybranie najlepszej formy i zakresu szkoleń, a co się z tym wiąże będzie wpływać na ich efektywność.


Spora część właścicieli firm nie przejmuje się specjalnie tym aspektem, zamawiając chociażby Symulacyjne Wyjazdy Team Building
bez większego zastanawiania lub ulegając reklamom, jakie się znajdzie. niestety skutkuje tym, że takie szkolenia nie będą w pełni efektywne, z pewnością w większości przypadków pracownicy będą na nich korzystać, lecz nie wykorzysta się w pełni ich możliwości i potencjału.


Z takich też powodów zanim się zatwierdzi plan szkoleń należy dokładnie określić, jakiego rodzaju możliwości ma pracowniczy zespół, i na tym ostatecznie decydować. Etap ten czasami chwilę potrwa i będzie wymagał określonej aktywności, ale jest konieczny do uzyskania pełnej skuteczności realizowanych szkoleń.


W taką diagnozę zaangażowani być powinni zarówno pracownicy, których się zatrudnia, jak też wynajmowani trenerzy, którzy poprowadzą kursy, jedynie wspólna praca właśnie tych osób pozwoli na wybranie odpowiedniego rozwiązania. Jeśli chodzi o firmę zamawiającą szkolenie potrzebny będzie głównie udział wyższej kadry managerskiej i bezpośrednich przełożonych osób, które mają planowane szkolenia.


Bardzo duże znaczenie ma także aktywność uczestników szkolenia. Muszą być oni całkowicie świadomymi członkami całego procesu, ponieważ to tak naprawdę oni najbardziej na tym skorzystają. Powinni oni w pełni współpracować z osobami, które są odpowiedzialne za diagnozę, co z reguły wiąże się ze szczerymi odpowiedziami na różne pytania.


Tego typu diagnozę zrealizować można na wiele różnych sposobów, lecz wszystkie one sprowadzają się do określenia potrzeb i oczekiwań firmy i pracowników. Jeśli proces ten wykona się tak jak należy, to z całą pewnością szkolenia, które się przeprowadzi będą użyteczne.