Jesteś tutaj

Jaką metodą wzmocnić efektywność szkoleń?

Zamierzając zorganizowanie szkoleń pracowniczych w swojej firmie na pewno będzie się chciało zobaczyć ich rezultaty. Bo w końcu przeznaczając niekiedy dość spore sumy na firmy szkoleniowe, czasami również koszty pobytu w jakimś centrum szkoleniowym na pewno właściciel firmy będzie chciał sprawdzić, jaki to miało wpływ na wyniki pracowników.

Ostateczna efektywność realizowanych szkoleń często będzie ciężka do określenia za pomocą cyfr, lecz postarać się należy o kilka rzeczy, aby mogła ona być w miarę wysoka. Najczęściej procesy szkoleniowe dzieli się na parę podstawowych etapów, czyli samo przygotowanie, realizacja wcześniej założonych planów i na zakończenie działania po zakończeniu szkoleń (więcej: Wyjazdy Integracyjne http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/gdzie-szkolic-pracownikow-oto-ranking-n...).

W oparciu o wcześniejsze badania specjaliści uważają, że najbardziej efektywne proporcje między tymi etapami powinny wynosić]powinny wynieść 40-20-40. Te właśnie liczby wskazują, jaką ilość zaangażowania oraz wysiłku należy włożyć na danych etapach, i jeżeli wszystko się to uda zagwarantować, to najczęściej tak przeprowadzone zestawy szkoleń odniosą odpowiedni skutek.

Już samo dobre przygotowanie do szkoleń to duża część sukcesu, tak więc duże zaangażowanie działu HR na tym etapie bardzo się przyda. Przed decyzją o wyborze szkolenia warto uwzględnić opinię wszystkich zainteresowanych, czyli pracowników oraz pracowników. Przez to da się bardzo dokładnie doprecyzować potrzeby obu grup i znaleźć rozwiązanie zadowalające każdą ze stron.

Do badania potrzeb i wymagań należy wykorzystać dużo przeróżnych narzędzi, jakie w dużym stopniu będą pomagać w ostatecznej decyzji. Na przykład będą to ankiety które wypełniają pracownicy, indywidualne rozmowy i wywiady z nimi, a także analiza ich pracy w określonych przedziałach czasu, dzięki temu da się precyzyjnie określić, jakie mogą być ich potrzeby oraz oczekiwania w tym zakresie.

Warto podczas planowania uwzględnić również zdanie firmy szkoleniowej, którą chce się zatrudnić, niektórzy są zdania że jest to wręcz konieczne. Ocena niezależnych osób, obiektywnie i bez zaangażowania pomaga dostrzec wiele elementów, które zwykle nie zostałyby zauważone.