Jesteś tutaj

Dofinansowanie na treningi z zarządzania

Uczestnicy z wybranych przedsiębiorstw przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i pod opieką naszych doradców przekazali wymagane dokumenty do instytucji finansujących.
Potwierdzamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Kujawsko Pomorski Fundusz Społeczny” na dwa Szkolenia Motywacyjne http://www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/szkolenia-ranki... grant uzskały wymienione tutaj projekty:

Szkolenie Specjalistów w przedsiębiorstwie Cersa
Szkolenie wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych impulsem innowacji.
"Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew"
"www. okno na świat - eInclusion w Gminie Miasto Zakopane"
innowacyjna metodyka wytwarzania terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych stosowanych w terapii chłoniaków
nowoczesny mobilny portal społecznościowy
sporządzenie technologii wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w zaawansowanym technicznie inhalatorze proszkowym.
opracowanie i uruchomienie nowoczesnych metodyki wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych
opracowanie i wdrożenie do oferty komercyjnej aplikacji SEZAM (PKWiU 72.21.11)
sporządzenie i wdrożenie urządzenia do optycznego pomiaru i rozpoznawania kształtów w zastosowaniach przemysłowych. PKWiU: 26.51.66.0
sporządzenie oraz implementacja modernizacyjnego produktu - systemu rejestracji i analizy sygnalizacji w sieciach GSM oraz UMTS na styku A-bis/Iub (PKWiU 26.30)
sporządzenie usługi promodernizacyjnej - proces Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP
platforma dentystyczna usługi elektroniczne szansą na nowe standardy w branży
proces stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich.
unowocześnienie istniejącego serwisu cyfrowego chce.to poprzez uruchomienie nowych e-usług.
projekt informatyczny do optymalizacji produkcji w zintegrowanym łancuchu dostaw; nr PKWiU 72.21.12-00.00
technologia uruchomienia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego.
opracowanie pakietu narzędzi do psychospołecznego e-monitoringu zasobów ludzkich
utworzenie w Polsce Centrum Usług Wspólnych dla Sony Pictures Entertainment
implementacja planu ekspansji importu w ASA Sp. z o.o.
implementacja programu mającego na celu optymalizację wymiany handlowej pomiędzy Orzeł SA i podmiotami współpracującymi.
uruchomienie modelowego modelu Informatycznego typu B2B w spółce CEMTEL Arkadiusz Brzostek i u jego partnerów
zbudowanie nowoczesnego mobilnego portalu komunikacyjnego 3D Hous4Human
zbudowanie elektronicznego programu do zarządzania relacjami z klientami
stworzenie cyfrowego portalu Moja Kariera z funkcją inteligentnego wyszukiwania szkoleń.
wypracowanie elektronicznego serwisu społeczności budowlanej -www.panelbudowlany.pl