Jesteś tutaj

Kontakt

Nasza grupa doradców istnieje od siedmiu lat. Projekty wdrażania ocen okresowych realizują wymienieni poniżej doradcy:

Tymon Kowalski jest praktykiem i ekspertem i specjalizuje się w tematyce zarządzania zasobami ludzkimi, a także asertywności.

Anna Stępień jest uznanym i nagradzanym specjalistą zainteresowanym następującymi: problemami badania motywacji pracowników, ocena okresową pracownika. Rozwija także testy psychologiczne.

Olgierd Poniatowski pisze feletiony na temat biznesu i prowadzi menedżerskie gry szkoleniowe, planszowe gry symulacyjne i symulacje menedżerskie głównie dot zarządzania strategicznego. Zajmuje się jednocześnie już cztery lata nietypowymi szkoleniami i wyjazdami integracyjnymi oraz sportowymi szkoleniami team building.

Prowadzimy nowoczesne szkolenia metodami warsztatowymi w języku polskim a także niejednokrotnie po angielsku. Pracujemy w wielokrotnie sprawdzonych salach szkoleniowych w Gdańsku, Gdyni i na całym Pomorzu.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem: projekty@oceny-okresowe.com.pl.

Szkolenia menedżerskie, z zarządzania w formie warsztatów oraz szkolenia team building i wyjazdy integracyjne realizujemy współpracując z Training Projects.