Jesteś tutaj

Wybór organizacji prowadzącej szkolenia

Zaangażowanie i zadowolenie uczestników oraz efekty szkolenia (w kursach zamkniętych) uzaleznione zwykle są od wielu zjawisk: trafnego badania zamierzeń uczestników, wykorzystania technik oraz co oczywiste chwiejnego czynnika ludzkiego. Niestety inna grupa czynników ma znaczenie w wydarzeniach doradczych dla wielu firm jednocześnie (open courses). Wówczas powinni szkolić się pracownicy zajmują się pracą na konkretnym stanowisku organizacyjnym, ale pochodzący z wielu instytucji. Wtedy metody wyboru firmy edukacyjnej są podobne, jednakże kontakt z firmą prowadzącą szkolenie posiada najczęściej bardziej spersonalizowany charakter. Więcej poznasz na tej stronie: http://www.szkolenia-menedzerskie.pl/prowadzenie_prezentacji_przemowieni...">Szkolenia Z Prezentacji.
Rekomendowana przez Polskie Koło Organizacji Edukacyjnych technika doboru narzędzi pomiaru efektów szkoleń musi uwzględniać fazę zapoczątkowania działania szkoleniowego i stadiun przedsięwzięcia ostatecznego. Jest to wynikiem dokładniej analizy celów edukacyjnych. Na pierwszym etapie kupujący musi zorientować się, jaką wersję szkolenia – jako odpowiedź na wstępnie zdefiniowane problemy w firmie – przesyła instytucja edukacyjna.
W skutek otrzymania odpowiedzi organizacja prowadząca szkolenia może ocenić, czy jej koncepcja była zaakceptowana przez firmę klienta oraz ma możliwość uzgodnić kolejne badanie potrzeb szkoleniowych. Po tych czynnościach często ma miejsce określenie partnera (organizacji szkoleniowej). Kolejne kroki pociągają za sobą konieczność poniesienia dużych wydatków oraz znaczącego zaplanowania obowiązków obydwu partnerów biznesowych.
Wstępne etapy procedury przygotowania i zorganizowania przedsięwzięcia edukacyjnego to:
- przesłanie pytania do firmy szkoleniowej oraz odesłanie przez firmę szkoleniową wstępnych informacji ofertowych,
- ustalenie najważniejszych założeń organizacyjnych i wstępne zdiagnozowanie zamierzeń edukacyjnych, jak również metodyki realizacji szkolenia.
KIM JESTEŚMY

W tym serwisie często przeczytasz też o:
- pomiary satysfakcji pracowników w różnych korporacjach
- testy rozwojowe
- zajęcia edukacyjne z sprzedaży i rozwoju zespołów handlowych
- spotkania motywacyjnych
- kierowanie kapitałem ludzkim