Jesteś tutaj

Ważne tematy projektów szkoleniowych dla menedżerów

W zeszłym tygodniu brałem udział w spotkaniu znanych w Polsce prezesów zarządów spółek giełdowych. Omawiali, jakie kursy i sesje szkoleniowe dla kadry zarządzającej należy zakupić dla menedżerów firmy, by sprawnie administrować organizacją biznesową. Właśnie w oparciu o tą dyskusję wyciągnąłem kilka konkluzji na ten temat. Niżej umieściłem kilka wskazówek dla potencjalnych szefów działów i prezesów zarządów.
W szkoleniach i doradztwie dla przedsiębiorstw można wyszukać niezwykle wiele tematów szkoleń dla kadry zarządzającej firmami. Na przykład przewodzenie zespołowi, rozmowy handlowe, motywowanie pozafinansowe, poszukiwanie kompromisu w konfliktach, zarządzanie stresem, podejmowanie decyzji, komunikacja interpersonalna. W niniejszym artykule pokazuję dość dokładnie parę typów takich sesji szkoleniowych. Dość dużo wskazówek można znaleźć na tej stronie: http://www.szkolenia-menedzerskie.pl/prowadzenie_prezentacji_przemowieni....
Które projekty szkoleniowe dla menedżerów należy wybrać? Poniżej parę ważnych tematów:
Wariantowanie i decyzje – uczestnicy będą potrafili podejmować kwestie w zakresie planów strategicznych, kłótni pomiędzy pracownikami, efektów działalności firmy, konstruowania budżetów na kolejne miesiące działalności oraz aktywizowania zatrudnionych w firmie. Podejmowanie decyzji jest kluczowym ogniwem w zawodzie prezesa zarządu i menedżerów średniego szczebla. Menedżer podejmuje setki wyborów w każdym projekcie, dlatego warto to robić skutecznie.
Wpływanie na zachowania pracowników – osoby biorące udział w tym szkoleniu dowiedzą się jak wpływać na zachowania podwładnych bez dodatkowego budżetu. Dowiedzą się jak definiować dążenia podwładnych, konstruować grafiki zadań na wybranych stanowiskach i rozmawiać z pracownikami. Sesje szkoleniowe z tego zakresu zwykle bywają realizowane jako multimedialne ćwiczenia.
Przewodzenie zespołowi – szef bywa w czasie swojej pracy przywódcą oraz jednocześnie perfekcyjnym realizatorem. Ludzie często uważają, że przywódcy posiadają zawsze jakieś specjalne umiejętności. Ja jednak uważam, że człowiek jest w stanie nauczyć się być przywódcą. Szkolenia z tego tematu trwają zwykle 3 dni. Prowadzący szkolenia doskonalą kompetencje z wpływania na innych i sztuki przemawiania publicznie.
W innym poście na moim blogu przedstawię inne tematy oferty firm szkoleniowych dla kierowników.
WIĘCEJ

Redaktorem niniejszego opracowania jest Rafał Szczepanik , trener prowadzący szkolenia z asertywności a także twórca gier i symulacji z obszaru tworzenia przewag konkurencyjnych.
Na tej stronie zwykle piszemy także na temat:
- badania zaangażowania osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach wszelkich branż
- ankiety psychologiczne
- cykle kształceniowe z sprzedaży i rozwoju zespołów handlowych
- wyjazdy integracyjnych
- kierowanie zasobami ludzkimi
Z satysfakcja gościmy Państwa w blogu i zachęcamy do kolejnych spotkań na tej stronie.