Jesteś tutaj

Sposoby uczenia się osób w dorosłym wieku

Wcześniej prezentowałem materiał o korzyściach, jakie szkoleniowiec i osoby biorące udział w szkoleniu mają możliwość uzyskać, gdy zastosujemy na szkoleniu symulacje biznesowe lub gry biznesowe. W niniejszym wpisie przedstawię ramy metodologiczne pozwalające dogłębnie zapoznać się i pojąć, jakie są powody, aby używać gry i symulacje.
Najważniejszym z powodów, że warto planować w swoich szkolenia i warsztatach wcześniej obmyślane gry i symulacje, jest sposób uczenia się przez osoby w dojrzałym wieku. Innymi słowy chodzi o technikę dokształcania się stosowaną przez określonego uczestnika szkoleń. Tomas Drucker w wypracowanym w ciągu 10 lat obrazie cyklu uczenia się przedstawia podstawowe style uczenia się: dywergencyjny, asymilujący, kognitywny, akomodacyjny. Na ich podstawie Peter Kickford i Jonas Honey prawie 30 lat temu przedstawili formularz ankietowy, umożliwiający dokładne zdiagnozowanie własnego strategii dokształcania się. Zobacz na stronie mojego znajomego: Autorskie Symulacje Biznesowe
Twórcy kwestionariusza jeszcze w innych materiałach wyróżniają takie role, jakie przybierają uczestnicy szkoleń:
Anarchista, preferujący nowatorskie sytuacje. Bywa pełen energii, przejawia pragnienie ciągłego dokształcania się, jest dobrze nastawiony do nowych działań. Bez namysłu coś robi, dopiero potem myśli. Uwielbia cokolwiek pozna sam sprawdzać - czy aby w rzeczywistości tak jest.
Analityk – można go nazwać też: myśliciel. Analizuje poszczególne opcje osiągnięcia celu wybierając najlepsze z nich. Wybierający taką rolę uczestnicy szkoleń nie lubią pracować w stresie, wszystko muszą obmyślić samemu.
Wielbiciel teorii – dla mnie jest to ponad wszystko perfekcjonista. Jego sposoby myślenia są bardzo idealistyczne, a starania zawodowe nazbyt drobiazgowo zaplanowane. Nieźle rozumie schematy, sam dość często transponuje wszystko na wizjonerskie modele.
Świadomość opisanych powyżej strategii edukacyjnych bywa niezwykle praktyczna podczas przygotowania projektów szkoleniowych. Umożliwia trenerowi zaprojektować agendę szkolenia odpowiednią do ról odgrywanych przez ludzi biorących udział w szkoleniu. Jak widać, proces edukowania dorosłych to także wiedza z zakresu psychologii społecznej, nie wyłącznie metod budowania pożądanego układu kwalifikacji.
Stefan Jachem
Redaktor tego artykułu jest absolwentem wydziału religioznastwa Uniwersytetu Rzeszowskiego i studiów podyplomowych z zakresu muzykologii. Posiada licencję Instruktora Rozwoju Osobistego IYA. Mieszka w Rawie Mazowieckiej. Od dziesięciu lat organizuje treningi i kreuje badania odnoszące się do rozwiazywania konfliktów w branży „farmaceutyka”.

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY BLOGA:
Symulacje Sprzedażowe
Treningi menedżerskie
Gry symulacyjne
Mentoring
Symulacje Six Sigma
Zarządzanie zmianami
Firmy szkoleniowe
Podręczniki dla szkoleniowców