Jesteś tutaj

Projektowanie gier i symulacji w różnych projektach szkoleniowych

Dużo na temat szkoleń prowadzonych z wykorzystaniem gier dowiedziałem się od Silvio Brawna, który jest wysokiej klasy trenerem dla różnego typu organizacji. Wyczerpujące informacje w zakresie użycia tego rodzaju metod edukacyjnych można przeczytać na specjalistycznych witrynach , na przykład: Autorskie Gry Szkoleniowe
Jakie są typy projektów szkoleniowych, w ramach których można zaplanować symulacje menedżerskie?
Jestem w stanie wyróżnić dwa główne rodzaje kursów dla menedżerów.
Sesje szkoleniowe dostępne dla każdego pracownika z każdej firmy dedykuje się do wszystkich zainteresowanych osób. Są dostępne dla wszystkich, którzy się zapiszą i każdy chętny może wybrać zakres sesji szkoleniowej. Przedsiębiorstwo, w którym jest zatrudniony najczęściej pokrywa koszty projektu szkoleniowego.
Inny rodzaj – szkolenia zamknięte – zapoczątkowane bywają analizą zapotrzebowania konkretnej organizacji oraz skierowane jedynie do jej pracowników. Tego typu projekty szkoleniowe są realizowane trojako:
departament kadr w danej organizacji rozpoczyna badanie wymagań szkoleniowych oraz opisuje w szczegółach sesję szkoleniową,
przedsiębiorstwo przeprowadza badanie potrzeb szkoleniowych oraz poszukuje doświadczonych szkoleniowców, którzy zdobyli wcześniej wiedzę w tym zakresie,
dział kadr zleca sporządzenie badania potrzeb szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia instytucji szkoleniowo-doradczej.
Anna Łaguna i Paweł Nowak w ostatniej publikacji opisują podobieństwa pomiędzy wykorzystaniem gier i symulacji w projekcie szkoleniowym zorganizowanym w trybie nazywanym „close” oraz typu „open”.
W szkoleniu nazywanym ”open” nie przeprowadza się analizy potrzeb szkoleniowych, lecz analizę marketingową, mającą na celu zdiagnozować zapotrzebowanie na dany temat sesji szkoleniowej.
Symulacje w projekcie nazywanym „close” organizowane są na życzenie instytucji, która zamawia projekt szkoleniowy.
Więcej szukaj w moich pozostałych wpisach
Konrad Prawda
Redaktor tego felietonu jest absolwentem kierunku ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych z dziedziny komunikacji społecznej. Posiada certyfikat Mistrza Zmiany i Innowacji MZB. Prowadzi firmę szkoleniową w Żyrardowie. Od dziewiętnastu lat uczy i projektuje badania odnoszące się do kierowania zmianami w branży „reklamy”.

O TYM PISZEMY:
Gry Biznesowe
Treningi handlowe
Gry tworzone na miarę
Przywództwo
Zarządzanie dla brygadzistów
Planowanie strategiczne
Gry konferencyjne
Poradniki dla facylitatorów