Jesteś tutaj

Pierwsza funkcja kierowania jako obszar szkolenia dla menedżera

Wiele szkoleń dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych zawiera w programie nietypowe zagadnienia, takie jak kierowanie zespołem, time based management, inteligencja emocjonalna. Jednakże uważam, iż najważniejsze umiejętności menedżerskie zawierają się w podstawowych zasadach kierowania firmą, określonych dokładnie 100 lat temu przez A. Emersona.
Dziś postanowiłem zaprezentować zakresy szkoleń, które warto poszukiwać w segmencie firm szkoleniowych. Zasady kierowania odnoszone bywają najczęściej jako zadania oraz działania przeznaczone dla kierownika. Zarządzanie zespołem pracowników stwarza sytuację wybrania odpowiedniego sposobu postępowania, które będzie stosowne do wykonania w danej sytuacji biznesowej. Dużo dowiedziałem się z tego tematu w poradniku, który znalazłem tu: Uznane Kursy Motywowanie.
Dziś przedstawię zupełnie podstawową funkcję zarządzania, którą znają przełożeni w większości organizacji.
Tą czynnością jest układanie planów. Rozumie się przez nią określanie celów firmy i dróg ich realizacji. Menedżerowie prognozując przyszłość muszą rozmieścić w pewnych punktach czasu zadania, które powinny być zakończone oraz wypracować najbardziej adekwatne sposoby zbliżające organizację do wymiernych wyników finansowych. Układanie harmonogramów nie musi być prowadzone wyłącznie na bazie inwencji menedżera oraz przeczucia.
Tworzenie planu działań opiera się na zdefiniowaniu reguł oraz sposobu funkcjonowania z perspektywy najbardziej efektywnej drogi do osiągnięcia celów określonych przez organizację. Ważnym fragmentem procesu planowania jest podejmowanie decyzji, a więc określanie metody prowadzenia działalności spośród istniejących wariantów decyzyjnych. Podstawowym procesem musi być zwykle określenie celów organizacji, w dalszej kolejności zdefiniowanie celów jej działów.
Firmy posiadają różnego zasięgu harmonogramy: oparte o taktykę biznesową, strategiczno-wizjonerskie, operacyjne. Ze względu na okres czasu który dotyczy zasięgu działań wyróżniamy: krótkoterminowe, o średnim terminie zakończenia, długoterminowe.
Wiedza na temat planowania jest niezwykle istotna. Z tego powodu twierdzę, że każdy menedżer powinien odbyć dobrą szkołę w tym temacie.

NASZE WPISY
Ten portal pisze ekipa szkoleniowców organizujących szkolenia dla organizacji i instytucji z wszelkich dziedzin gospodarki.

Na naszym blogu mówimy także o:
- badania zaangażowania specjalistów w przedsiębiorstwach wszelkich branż
- ankiety osobowościowe
- kursach z zarządzania
- wydarzenia dla załogi
- kierowanie zasobami ludzkimi