Jesteś tutaj

Organizowanie pracy było istotne dla pracodawców

W tym artykule postanowiłem omówić najważniejszą cechę kierownika. Podczas naszych szkoleń dla kierowników zawsze otrzymujemy ciekawe studia przypadku na temat umiejętności kierowników i ich podwładnych. Okazuje się, że najważniejszą aktywnością kierownika jest planowanie i ustalanie celów.

Podczas wyjazdów szkoleniowych dla kierowników dowiedzieliśmy się o ciekawej metodzie kierowania. Ta technika bazuje na twierdzeniu, że w każdej firmie i instytucji prawie zawsze warto zrobić harmonogram i zakres zadań i wytyczyć punkt końcowy podejmowanych działań. Następnie szef zespołu pracowniczego i roboczego musi przesłać wszystkie ustalenia podwładnym. Jeśli podwładni i przełożeni rozumieją cele i zakresy działania działu, efektywniej osiągają wyższe wyniki. Taką wiedzę warto rozwijać podczas sesji, np.: Szkolenia Komunikacja i Współdziałanie.

Planowanie skupia się na narysowaniu mapy czynności i osób jako wykonawców i nakreśleniu dokładnych celów dla organizacji. Planowanie jest dość skomplikowane. Z tego powodu zawsze trzeba planować bardzo dokładnie. Harmonogram tworzy się z zadań}, terminów i osób, które powinny wykonać ustalone wcześniej projekty.

Cel i plan powinien zostać zapisany na papierze. Całkiem sprawnie tworzy się harmonogramy przy pomocy komputera. W Internecie można znaleźć skomplikowane programy informatyczne, które pomagają szefowi układać czynności w plan.

Należy jeszcze powiedzieć, że cele bywają niezbędne w pracy, ponieważ plan zmierza w swojej idei do osiągnięcia określonego celu. Najczęściej to szef zapisuje plany na podstawie polityce działu i głównych wydziałów przedsiębiorstwa. Tak zapisana strategia firmy jest wyjątkowo obszernym dokumentem dla instytucji.

Na prowadzonych przez nas kursach przełożeni wydziałów często opisują swoje korporacyjne harmonogramy. Zwykle potem korygujemy wszystkie pokazane nam harmonogramy oraz pokazujemy najlepsze sposoby pracy nad planem. Warto pamiętać, że efektywny przełożony umie ustalać harmonogramy. Inaczej w przedsiębiorstwie jest bałagan.

O BLOGU
Niniejszy portal tworzy kwartet szkoleniowców organizujących wykłady dla firm z bardzo wielu sektorów rynku.
Autorem niniejszego wpisu jest Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z podejmowania decyzji oraz badacz z obszaru zarządzania strategicznego.
Tutaj wiele dyskutujemy o:
- analizy zaangażowania ludzi w firmach
- ankiety osobowościowe
- wykłady z pracy i komunikacji w zespołach
- imprezy team building
- kierowanie kapitałem ludzkim