Jesteś tutaj

Metody w pomiarze kwalifikacji

Jedną z procedur oceny kompetencji została brytyjska metoda nazywająca się: Work Skills Assessment Technique. Jako następny krok po zastosowaniu właśnie tej techniki da się stworzyć albo udoskonalić model kwalifikacji. Tu można znaleźć instrukcję do tej techniki: Wyjazdy Integracyjne -Teoria Organizacji
Thomas Trigger z Republiki Południowej Afryki zapoczątkował opisywaną procedurę, która w dużej mierze przyczynia się do zdefiniowania zestawu umiejętności niewymiernych, nie tak oczywistych, dzięki którym szczególnie pracownicy mają wysokie albo ponadprzeciętne wyniki. Procedura ta opiera się na skatalogowaniu i syntezie stwierdzeń respondentów uzyskanych podczas procesu który specjaliści nazywają wywiadem środowiskowym.
Zasadza się on na wysłaniu całego ciągu zapytań osobom zatrudnionym na różnych stanowiskach, których rezultaty zawodowe były w zeszłych latach lepsze niż średnia a nawet do naśladowania. Stawiane kwestie są na temat działań będących obowiązkiem w firmie oraz zdania w jaki sposób uzyskali tak dobre efekty.
Po zebraniu większości danych od osób podlegających researchowi w wywiadzie środowiskowym, informacje są przystosowane do specjalistycznych opracowań bazodanowych. Metoda o której mowa bazuje na dużej grupie wniosków, ale ma pewne błędy logiczne.
Na początku trzeba zaznaczyć, że wnioski nie powinny zostać zastosowane do zdefiniowania zestawu wymaganych kwalifikacji na przyszłość, dlatego że wszystkie polegają na nieobiektywnych opiniach pracowników. Po drugie, procedura zakłada, ażeby obserwatorzy posiadali niezbędne kwalifikacje i wyposażenie techniczne przystosowane do wnioskowań ekonometrycznych. W końcu - wybitni pracownicy są zmuszeni zaplanować pewien okres czasu na badanie, co niesie za sobą straty w wyniku niewykonywania ich obowiązków w danym momencie.
Na tą chwilę to tyle haerowych wniosków.
Redakcja:Edward Nienacki
Twórca tej notatki jest absolwentem wydziału religioznastwa Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych z tematyki medioznastwa. Posiada certyfikat Eksperta Wizerunku Osobistego JDS. Mieszka w Bielsku Białej. Od siedemnastu sezonów koordynuje warsztaty i pisze badania odnoszące się do innowacyjnego myślenia w branży „nowoczesne technologie”.

TEMATY BOGA:
Audyty wynagrodzeń
Rekrutacja w firmach
Strategia human resources w produkcyjnej organizacji
Wieloaspektowe kierowanie personelem
Programy rowoju talentów
Struktura organizacyjna
Oprogramowanie rekrutacyjne