Jesteś tutaj

Kompetencje kierownika odnoszące się do działań projektowych

Zarządzanie projektem jest zwykle kojarzone z przesunięciem menedżera z danego działu do zrealizowania wyjątkowo ważnego zadania dla organizacji. Tego typu rozumienie roli szefa przedsięwzięcia wywodzi się z faktu, iż tak naprawdę nie tak dawno menedżerowie zostawali szefami projektów zupełnie przez przypadek. Najczęściej tylko na chwilę dawano im takie zadania.
Doświadczeni menedżerowie wiedzą, że umiejętności dotyczące do organizowania przedsięwzięć biznesowych doskonali się metodą doświadczeń menedżerskich lub specjalnych projektów szkoleniowych. Administratorzy projektów tak naprawdę muszą administrować projektem biorąc w nim udział zupełnie świadomie. Dość dużo informacji przeczytasz tu: Opinie - Kursy Prowadzenie Inspirujących Przemówień .
W tym artykule wskażę istotne typu kompetencji szefa działań projektowych. Kompetencje z zarządzania projektem mieszczą się poniższych punktach:
- integracja priorytetów, czyli całościowe spojrzenie na projekt i zrealizowanie całej listy czynności,
- zdefiniowanie obszaru aktywności, co w praktyce przywodzi na myśl zdolność delegowania zadań oraz definiowania wzorców ich wykonania,
- gospodarowanie czasem osób podlegających szefowi projektu, uważane za kluczową kompetencje kierownika przedsięwzięcia,
- zarządzanie kwestią zaopatrzenia, a więc decydowanie w sprawach planów zakupowych innowacyjnych urządzeń i posiadanie dobrego oka do ofert u partnerów biznesowych,
- administrowanie ludźmi, co oznacza umiejętności tworzenia grupy projektowej oraz pełnienia roli przywódcy swojego zespołu,
- komunikowanie się pomiędzy ludźmi,
- dbanie o metody wykonania aktywności w projekcie,
- zarządzanie budżetem projektu,
- oszacowanie ryzyk związanego z kwestią zakończenia działań projektowych.
W tych zakresach merytorycznych sprzedałem w ostatnim czasie bardzo wiele szkoleń. Pracownicy z wielu firm oczekiwali realnych umiejętności i technik zarządzania. Byłem kiedyś zaciekłym fanem tych obszarów tematycznych i myślę, iż typowy menedżer działu powinien nauczyć się kierować działaniami projektowymi.
KIM JESTEŚMY
Nasz serwis kreuje drużyna doświadczonych wykładowców organizujących kursy dla organizacji i instytucji z wszelkich dziedzin gospodarki.
Twórcą niniejszego bloga jest Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z motywowania a także twórca gier i symulacji z obszaru ocen okresowych.
W tym miejscu zwykle piszemy też o:
- badania satysfakcji specjalistów w firmach
- kwestionariuszy osobowościowe
- treningi z kompetencji społecznych i biznesowych
- wyjazdy dla załogi
- zarządzanie kapitałem ludzkim