Jesteś tutaj

Jakie są cele dokonywania ocen pracowników

Typowa organizacja to przede wszystkim jak pisał to jeden z autorów książek – kupa ludzi. Wykorzystując procesy diagnozowania pracy jest realne sterowanie oraz ustabilizowanie produktywnego działania zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Adekwatna i w porę ocena pracowników może spowodować wyprzedzające zmniejszenie niepożądanych skutków wynikających z przyjęcia w firmie nieodpowiednich kandydatów. Z tego powodu jest to niezwykle istotna działalność menedżera.
Ocena pracownicza pełni ważną rolę w kierowaniu zespołem. Jednocześnie bywa to ważny pierwiastek realnych działań w zakresie funkcji dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. Ocenianie jest budowana na ciągłym zwracaniu uwagi na przejawiane normy zachowań i wyniki pracy pracowników w dążeniu do wsparcia merytorycznego, pobudzania dobrych zwyczajów i zachowań i kontrolowania. Definicje można odszukać w książkach: Szkolenia Komunikacja i Współdziałanie .
Diagnozowanie efektów pracy jest tylko pozornie łatwe. W praktyce niezbędne bywają ściśle zdefiniowane predyspozycje i dość spore elementy na drodze zawodowej. Zgodnie z kryterium potrzeb firm i organizacji cele przeprowadzania diagnozy pracy można podzielić na dwa zakresy funkcjonalne.
Do zakresu czynnościowego zaliczają się:
- zdolność stosowania adekwatnego pozyskiwania i przydzielenia personelu adekwatnie do zdiagnozowanych zdolności, obszarów, które najbardziej interesują pracowników, zaangażowania w życie zawodowe,
- urealnianie metody ustalania celów oraz zarządzania personelem,
- możliwość wytłumaczenia decyzji związanych z przemieszczeniem pracowników w obrębie struktury organizacyjnej, grupowymi odejściami pracowników, rozwijaniem kompetencji zawodowych,
- wystawianie rekomendacji,
- określenie wymagań oraz zakresu szkolenia pracowników,
- tworzenie grupy będącej personelem rezerwowym,
- ustalenie taktycznej polityki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi firmy.
Do efektów psychologicznych zalicza się:
- wychowywanie przez zmienianie nastawienia do wykonywanych obowiązków,
- wzmacnianie wniosków określonych w kryteriach przeprowadzanej oceny,
- motywowanie zasadzające się na świadomości zatrudnionych osób na temat rezultatów wykonywanych działań, możliwościach doskonalenia oraz tworzeniu czynników dla samokontroli,
- niwelowanie ujemnych i szkodliwych postaw zatrudnionych osób,
- uproszczenia relacji między pracownikami.
Warto dodać - o tych właśnie celach przełożony musi pamiętać oceniając swoich podwładnych.

O NAS

Twórcą niniejszego bloga jest Rafał Szczepanik , trener prowadzący szkolenia z komunikacji a także badacz z tematyki rekrutacji i selekcji personelu.
W naszym portalu wiele dyskutujemy na temat:
- audyty zaangażowania kadry w instytucjach i organizacjach
- ankiety interpersonalne
- kursach z tematyki miękkiej
- eventy incentive
- zarządzanie zasobami ludzkimi
Gorąco zachęcamy do następnych wizyt na tej stronie.