Jesteś tutaj

Jak zorganizować dobre zajęcia szkoleniowe

Wyniki przeprowadzanego szkolenia bywają uzależnione od dużej liczby elementów programu szkoleniowego. Przewidzenie ich oraz sprawne i skuteczne użycie decydująco kształtuje chęć do aktywnego udziału pracowników wysłanych na szkolenie i pomaga zminimalizować percepcyjne i inne nieporozumienia
Wyniki treningu silnie, a może nawet najsilniej, zależą od określonej w programie techniki przygotowanych sesji szkoleniowych. Poszczególne techniki przekazywania wiedzy najcześciej stosowane przez rodzimych szkoleniowców w niedawnej przeszłości mogą być stosowane w różnych kontekstach. Rozróżniamy rodzaje kursów o charakterze szkoleniowym: w miejscu wykonywania obowiązków, na stanowiskach pracy i poza pracą. Wtedy jest możliwość, aby na przemian planować szkolenia w specjalistycznych organizacjach ds. rozwoju personelu, centrach konferencyjnych oraz w grach i symulacjach. Kombinacji strategii szkoleniowych oraz programów bywa niezwykle dużo, ale dokładny ich układ wynika z potrzeb firmy. Precyzyjny opis zaprezentowałem w tym miejscu: Dedykowane Symulacje Biznesowe Dla Firm
W dalszej części przedstawiam definicje wybranych metod sesji szkoleniowych.
Gry decyzyjne (gra) – Odzwierciedla naturalne środowisko pracy lub gospodarki i występujące procesy oraz wzajemne oddziaływania. Odbywa się to w realiach zawierającym w sobie zasady działania instytucji biznesowej. Pojawiają się również typowe nieporozumienia oraz zawiłości informatycznych narzędzi zarządzania. Uczestnicy nie posiadają żadnej kontroli oraz są zmuszeni potrafić pracować w grupie. Wyniki gry są najczęściej pokazywane przełożonym. Tego typu techniki uczą podejmowania decyzji, przewidywania ich rezultatów i kompetencji funkcjonowania w zespole.
Cykl casów – czyli charakterystyka problemu z realnej firmy lub stworzone sztucznie historie przedstawiane uczestnikom. Takie przykłady dają kierunki myślenia i pochylenia się nad konkretnym, realnym zjawiskiem. Odbiorcy szkolenia powinni przeanalizować oraz zniwelować problem, a następnie przedyskutować to z prowadzącym szkolenie razem z inny ludźmi z grupy. Tego typu forma z założenia konsumuje ogromną ilość godzin.
Tomasz Iwański
Autor tego artykułu jest absolwentem wydziału chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych z zakresu windykacji należności. Posiada certyfikat Coacha Sprzedaży Relacyjnej SES. Prowadzi firmę szkoleniową w Andrychowie. Od piętnastu sezonów uczy i rozwija badania dotykające tematyki kreatywności w branży „wydawnictw”.

O NASZYM BLOGU:
Gry Handlowe
Szkolenia interpersonalne
Gry licencjonowane
HR dla nieHRowców
Gry produkcyjne
Zarządzanie projektami
Certyfikacja trenerów
Podręczniki dla trenerów