Jesteś tutaj

Jak funkcjonuje sprawny zespół

W niniejszym blogu pokażę charakterystyki efektywnego zespołu, jakie można spotkać w prasie branżowej i jakie rejestruję od uczestników na sesjach biznesowych. Charakterystyk bywa bardzo dużo, z tego powodu przedstawię tylko ich skróconą listę - pięć tych rzadziej znanych wśród menedżerów. Dużo na ten temat czytelnik może przeczytać tutaj: Wyjazdy
1. Decydowanie
Znaczną część decyzji podejmuje się odnajdując punkt decision-balanced. W takiej sytuacji wszyscy bywają co do zasady zgodni i gotowi wykonać prace przygotowawcze do wdrożenia tej właśnie alterantywy. Jednak obserwujemy czasem też pewien problem - znacznie więcej uczestników, którzy nie identyfikują się z decyzją zbiorowości decydującej o przyszłości, miewa skłonność do nie wypowiadania indywidualnego oporu wobec decyzji, i dlatego wypracowany punkt równowagi zaciemnia rzeczywisty brak najlepszego rozwiązania.
2. Krytycyzm
W efektywnym środowisku pracowniczym wyrażanie krytyki jest częstsze, jest precyzyjne i zachodzi stosunkowo bez większych barier. Mimo to nieraz w takiej sytuacji niepotrzebnie dochodzi relatywnie szybko do niezbyt eleganckich krytycznych uwag. Rzetelnie przygotowana krytyka bywa obiektywnie potrzebna, jednakże jej zastosowaniem bywa zmniejszenie problemów stojących przed grupą i utrudniających wykonanie projektów i zadań.
3. Publiczne okazywanie osobistych odczuć
Współpracownicy swobodnie okazują swoje odczucia i opinie dotyczące zakresu funkcjonowania i funkcjonowania grupy. Zwykle nie dochodzi do konfliktów oraz "ukrytych planów". Innymi słowy - jasna i jednoznaczna wymiana pogladów.
4. Wskazywanie zadań
Gdy zespół współpracuje, organizacja zadań odbywa się bez ograniczeń i jest przyjmowany pozytywnie. Oparty na analizie kompetecji ludzi dobór odpowiedzialnosci dla odpowiednich członków w każdej bez wyjątku istniejącej w firmie grupie.
5. Normy zachowań zespołu
Grupa działa bez większych tarć. Ważny bywa proces coraz większego zaawansowania znajomości grupy - o tej tematyce w kolejnym tekscie.
Tyle menedżerskich myśli.
Opracowanie: Tomasz Kowal
I DODATKOWO JAK CO MIESIĄC PARĘ CIEKAWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH TEAM BUILDING Z MINIONEGO OKRESU:
- Najpopularniejsza forma zajęć : scenariusze muzyczne
- Najlepiej wycenione w ankietach po wyjeździe zabawy – opinie grup: zadania wspinaczkowe
- Średnia liczebność grupy szkoleniowej: sześćdziesiąt uczestników.
- Najlepsze dla zamawiającego dni tygodnia na zajęcia: niedziela.
- Najchetniej preferowana część kraju: Karkonosze

ŹRÓDŁO: Training Projects
Funkcjonujemy jako drużyna szkoleniowców z wieloletnią praktyką w działach HR ale również uprawnieniami związanymi z sportami ekstremalnymi, co uprawnia nas do wykonywania imprez w formie plenerowej, łącząc zabawę z nauką. zatrudnieni u nas animatorzy to również laureaci wielu nagród i nieprzeciętne osobowości.
Nasze widowiskowe wyjazdy integracyjne i rozwojowe szkolenia team building są polecane przez dziesiątki instytucji z wszystkich branż.