Jesteś tutaj

Informacja zwrotna w grach decyzyjnych

Po co jest komunikacja zwrotna? Eksperci dowodzą, że jest dostawcą wiadomości w obszarze zachowania, podejmowanej aktywności oraz praktycznych kwalifikacji ocenianego uczestnika zaangażowanego w sesji - i działa to w bardzo wysublimowany sposób. Obserwowany podmiot – człowiek ma dalej poprawny stosunek do siebie, wytworów aktywności zawodowej i trenera, który ocenia podwładnego. Obserwator skłania ocenianego do większego kroku na szlaku w kierunku wybranych kompetencji. Więcej: Gry Biznesowe
Całkiem fajnym trikiem na głęboką świadomość, kiedy należy udzielać feedback, jest przeanalizowanie, w jaki sposób się komunikujemy - chodzi o powiązanie informacji zwrotnej z kształtowaniem relacji interpersonalnych w odniesieniu do trzeciej potrzeby w hierarchii Maslova.

Zdobędziesz wiedzę w udzielaniu feedbacku, podczas gdy prowadzisz symulację biznesową.

Chcesz wiedzieć jak reagujesz na informacje zwrotne? Zadaj sobie pytania.

- Aktywnie wsłuchujesz się w opinię rozmówcy na temat twojego działania?
- Ze szczegółami rozmyślasz o tym, o czym bywa wymiana zdań, próbując analizować sytuację z perspektywy innej osoby?
- Rozważasz dodatnie oraz ujemne czynniki zmiany czyjegoś postępowania?
- Spokojnie mówisz o tym, co uważasz o feedbacku dyskutanta?
- Wspólnie z drugim człowiekiem planujesz dalsze aktywności?
- Pytasz o pomoc, jeśli postrzegasz to za korzystne?
- Dziękujesz za feedback?

Bądź naprawdę otwarty na te pytania. Domyślam się, że może być równie wiele odpowiedzi ”nie zgadzam się”, w porównaniu do ”zgadzam się”. Poznając różne pozycje w dyskusji, nietrudno zrozumieć z ważniejszych problemów w przyjmowaniu komunikatu zwrotnego.

Inna istotna kwestia: w jaki sposób odbierać niepersonalnie zastrzeżenia co do zachowania? Dalej prezentuję dwanaście zasad.

Zachowaj dobry nastrój.
Wychwytuj feedback.
Zwracaj uwagę na rozmówcę, który przemawia do ciebie.
Nie krytykuj.
Nie przekonuj nikogo, że człowiek, z którym rozmawiasz, jest przewrażliwiony.
Nie dowcipkuj.
Nie interpretuj zbytnio zdań.
Nie skręcaj z tematyki dyskusji.
Nie szukaj negatywnych motywacji.
Pokaż, kiedy zrozumiałeś swój problem w porozumieniu.
Hieronim Miłoń
Twórca tego komentarza jest absolwentem kierunku geografii Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych z zakresu kierowania sprzedażą. Posiada tytuł Doradcy Innowacyjnosci VYK. Rozwija swoją firmę w Tomyślu Wielkim. Od dziesięciu sezonów koordynuje warsztaty i pisze gry odnoszące się do negocjacji w sektorze „handej i sprzedaż”.

O TYM PISZEMY:
Symulacje Menedżerskie
Warsztaty sprzedażowe
Gry hybrydowe
Coaching
Gry produkcyjne
Kierowanie
Eventy firmowe
Licencje dla facylitatorów