Jesteś tutaj

Etapy formowania wielkich i efektywnych teamów

W tym miejscu powinienem wyjaśnić, co to jest grupa ludzi i zespół. Grupa jest każdym zbiorem pracowników. osoby będące w grupie szanują się, nawiązują ze sobą przyjaźnie, widują się po pracy i oceniają siebie jako grupę. Wydział w instytucji, traktowany jako zespół, rozumiany jest jako duża grupa osób, która debatuje nad skomplikowanym zleceniem. Wszyscy ludzie dążą do przyszłościoweg celu. Zapisane kompetencje pracowników bywają różne. Przekonałem się tego, gdy odbyłem szkolenie Atrakcyjne Eventy Angażujące Gry Szkoleniowe

Z naszego doświadczenia wynika, że każdy menedżer jest zobligowany mieć rozeznanie, w jakiej fazie cyklu życia znajduje się jego grupa pracownicza. To nie tylko nieprzydatna reguła, ale także praktyczna metoda stosowana do zwiększenia efektywności zespołu. Zespół zgodnie z planem realizuje nietypowe projekty, tylko wtedy, gdy przełożony ma w pamięci kolejne fazy formowania grupy.
Istnieją cztery etapy organizowania grupy pracowników. Poziom budowania mówi nam o tym, iż członkowie w firmie nieidentycznie rozumieją cel i sposób działania, który będą chcieli osiągnąć. W firmie można zdiagnozować wtedy dość niski stopień akceptacji wspólnych celów.
pracownicy i kierownicy podczas kursów przyznawali nam, iż w tej fazie kładą dużą uwagę na to co piszą, są zwykle nieufni , powoli nabierają zaufania.
Prywatne zadania pracowników zwykle są powoli tożsame z celami zespołu jako grupy.
Etap wojny w dziale traktowanym jak zespół oznacza, że muszą się rozwinąć konflikty na temat zadań jakie wyznacza sobie firma . Ujawniają się nowe różnice zdań , a także różnice poglądów. Niewystarczająco szczegółowe wyznaczenie harmonogramu działań wyzwala u zatrudnionych wypalenie zawodowe.
Wtedy najczęściej jest czas normowania zachowania pracowników. Ten punkt w cyklu życia zespołu zakłada, iż zatrudnieni próbują kreować uzgodnione wytyczne wykonywania zadań oraz normy zachowań.
Na tą chwilę to tyle przywódczych przemyśleń.
Opracowanie: Tomasz Guc
I JESZCZE JAK ZAWSZE TROCHĘ CIEKAWYCH ANALIZ ODNOŚNIE TEAM BUILDING Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA:
- Najchętniej zamawiana forma zadań team building : scenariusz militarny
- Najlepiej wycenione w ankietach po wyjeździe zadania – opinie grup: gra kryminalna
- Przeciętna wielkość grupy szkoleniowej: siedemdziesiąt osób.
- Najlepsze dla zamawiającego dni tygodnia na konferencję: czwartek.
- Najczęściej preferowana część kraju: Beskidy

ŹRÓDŁO: Training Projects
Od dziesięciu lat prowadzimy projekty w branży wydarzeń i konferencji korporacyjnych pod marką Training Projects.