Jesteś tutaj

Elementarne zagadnienia w zakresie motywacji

Motywowanie pracowników to inaczej działania wzbudzające dobrą energię w człowieku, podtrzymujące i sterujące zachowaniem osoby zatrudnionej w firmie. W literaturze można znaleźć motywację zewnętrzną, do niej można zaliczyć: ukaranie pracownika, premie, oceny i wpływ przełożonych. W praktyce biznesowej znajdziemy także aktywizowanie wewnętrzne, do niej zaliczamy: potrzeby, lęki, zainteresowania, dążenie do znaczących osiągnięć, wizje przyszłości oraz cele. To samo znajdziesz na tej stronie: Zarządzanie Wyjazdami Integracyjnymi
Najbardziej znane pojęcia:
Potrzeba to inaczej dążenia powstałe pod wpływem przeżywanych stanów i pojawiających się sytuacji, uosabiające się w upartym wyrażaniu woli do przeprowadzenia danego działania dla realizacji określonego rezultatu.
Określanie motywacji ludzkiego podejmowania aktywności : stopień samoświadomości lub praktyczna kompetencja werbalizacji źródeł podejmowanego postępowania. Możemy odszukać motywacje istotne dla człowieka, wyznaczające rodzaj przejawianych procesów życiowych, ich czas powstania i oczekiwany efekt.
Potęga potrzeb to inaczej skuteczność podejmowanych aktywności, uruchamia bezwładność bodźców motywacyjnych konwencjonalnych i psychofizycznych. U wielu osób te niematerialne z wiekiem zaczynają wskazywać na choroby. Jak wykazały badania, że na skuteczność procesów życiowych decydująco oddziałuje znak odczuwanych wrażeń: korzystne dla zdrowia poprawiają efektywność procesów życiowych, negatywne znowu je ograniczają. Tak samo treść odczuwanych potrzeb miewa wyjątkowy wpływ, dla przykładu wrażenie smutku nie oddziałuje pobudzająco na procesy życiowe. Istotna bywa również szybkość narastania uczucia. Stan braku pobudzenia emocjonalnego lub niskie pobudzenie nie zwiększają sprawności aktywności życiowej. Co więcej, bardzo wysokie mobilizowanie emocjonalne z zasady przyczynia się do zapaści somatycznych.
To tyle przywódczych inspiracji.
Autor:Karol Senny
Twórca tej notatki jest absolwentem kierunku geografii Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych z dziedziny medycyny alternatywnej. Posiada licencję Mistrza Zmiany i Innowacji TSC. Po studiach osiadł w Zgierzu. Od dziewięciu sezonów koordynuje warsztaty i opracowuje badania odnoszące się do pracy zespołowej w sektorze „budownictwo”.

HASŁA:
Audyty satysfakcji
Ocena 360 pracowników
Polityka human resources w handlowej jednostce biznesowej
Skuteczne zarządzanie personelem
Projekty doradcze i wdrożeniowe w HR
Kształtowanie przywództwa
Selekcja kandydatów do pracy