Jesteś tutaj

Działanie coachingowe w grach menedżerskich

Prowadzenie gier decyzyjnych i symulacji szkoleniowych jest niezwykle trudne. Trener jest zmuszony zdobyć pewne kompetencje pozwalające na rozwój uczestników szkolenia. Takie umiejętności zawierają takie obszary: pomaganie innym walczyć z wypaleniem zawodowym, przywództwo, motywowanie przez wyjątki oraz kontakt z coachem.
Coaching definiujemy jako partnerstwo małej grupki ludzi. Najbardziej doświadczona osoba odgrywa obowiązki coacha oraz pomaga pozostałym osobom w definiowaniu celów. Z tego powodu coaching był w mojej karierze trenera dobrą techniką w czasie gier dla menedżerów oraz symulacji opisujących działanie firmy. Jest dużo powodów, aby stosować coaching w czasie gier dla menedżerów oraz symulacji szkoleniowych. Nauczyłem się o nich, wtedy gdy odnalazłem w sieci taki serwis internetowy: Gry Szkoleniowe - Ranking
Efekty użycia działania coachingowego w czasie gier dla menedżerów oraz symulacji opisujących działanie firmy mogą być tak jak opisałem poniżej:
- wytworzenie satysfakcji pracowników na szkoleniu,
- budowanie głębszych więzi z uczestnikami szkoleń,
- chęć założenia własnego firmy,
- odkrycie celu życiowego przez osoby uczestniczące w szkoleniu,
- większa świadomość własnych potrzeb,
- wybór nowej ścieżki kariery,
- doskonalenie umiejętności zarządczych oraz administrowania firmą jako większą całością,
- balans pomiędzy działalnością osobistą i w wykonywanym zawodzie.

Cztery dni temu prowadziłem warsztat dla handlowców i ich przełożonych w Krynicy w hotelu Harnaś. Wówczas wykorzystałem coaching w trakcie gier decyzyjnych oraz symulacji biznesowych. Pracownicy na szkoleniu okazali się niezwykle ciekawi fabuły gier, jakie napisałem. Po szkoleniu opracowaliśmy następujące postulaty:
- rola przełożonego bywa wyjątkowo ważna w firmie,
- kierowanie działem pracowniczym potrzebuje od szefa wyjątkowych umiejętności,
- kultura organizacyjna firm w odmiennych obszarach gospodarki jest identyczna.

W następnym wpisie na tym blogu opiszę zasadę trzech M. Często ją wykorzystuję, jeśli projektuję symulacje opisujące działanie firmy.

Norbert Kurtyka
Autor tej notatki jest absolwentem kierunku geografii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu coachingu. Posiada tytuł Eksperta Konkurencyjności OUE. Zawodowo realizuje się w Rawie Mazowieckiej. Od siedemnastu lat wykłada i projektuje badania dotyczące kompetencji społecznych w branży „bankowość i finanse”.

HASŁA:
Gry Zespołowe
Warsztaty dla firm
Gry edukacyjne
Delegowanie
symulacje Kaizen
Rozwiązywanie konfliktów
Szkoła dla trenerów
Opracowania dla instruktorów