Jesteś tutaj

Dlaczego powinno się diagnozować dążenia szkoleniowe

Wydarzenie, kiedy pracownicy biorą udział w szkoleniu ma w swoich założeniach zrealizowanie potrzeb rozwojowych kadr w firmie, zaplanowanych w fazie ich określania. Diagnozowanie celów dla projektu szkoleniowego to pierwszy krok projektu edukacyjnego. Szkoleniowcy utrzymują, że bywa to najbardziej istotny krok w celu realizacji całego projektu szkoleniowego, który decyduje , czy działanie w projecie szkoleniowym będzie efektywne.
Doświadczeni doradcy szkoleniowi dla menedżerów podkreślają, iż badanie celów planowanego projektu szkoleniowego lub doradczego to najważniejszy asumpt do tego aby rozwinąć specjalistyczne rozmowy w zakresie zakresu wiadomości, jakie posiadają pracownicy, kompetencji i zachowań, jakie potrzebują pracodawcy. Należy napisać, iż firma chce w ten sposób oddziaływać na treści, które będą prezentowane podczas szkolenia. Ten aspekt projektów szkoleniowych jest omówiony na tym portalu: Audyty Oczekiwań Szkoleniowych
Za pomocą diagnozy potrzeb szkoleniowych osiągniemy pewną grupę celów.
Po pierwsze, ocenimy sytuację potencjalnej grupy – jak bardzo pracownicy się akceptują, jaka jest tutaj technika pracy, i tym podobne.
Po drugie, poznamy umiejętności, które nabyła zbiorowość pracowników w obszarze planowanych do omówienia obszarów tematycznych. Taki sposób działania pozwoli osobom prowadzącym szkolenie dostosować zakres zajęć dydaktycznych podczas szkolenia do wymagań klienta. Najlepiej przeanalizujmy poprzednie opisy szkoleń dla tej grupy.
Gdy będziemy diagnozować potrzeby rozwojowe, poznamy prawdziwe trudności z życia biznesowego grupy – aby dokładnie te problemy rozbijać na czynniki pierwsze podczas sesji szkoleniowej. Takie działanie uczestnikom pozwoli skorzystać z prezentowanego materiału dydaktycznego praktyczne, najczęściej możliwe do wprowadzenia w praktykę firmy rozwiązania, a nie tylko abstrakcyjne idee.
Dodatkowo osiągnięty cel – określimy dokładnie potrzeby uczestników – mam tu na myśli podkreślenie spraw ważnych dla pracodawcy, ale także zagadnień ważnych dla szeregowych zatrudnionych.
Moi znajomi pracownicy działów personalnych zajmujący się szkoleniami są przekonani, iż im dokładniej przeprowadzą razem z osobą prowadzącą szkolenia badanie oczekiwań szkoleniowych, tym dokładniej będzie można określić rezultaty sesji szkoleniowych.
Tyle menedżerskich wniosków.
Autor:Czesław Twarzykiewicz
Twórca tego postu jest absolwentem kierunku ekonomii Uniwersytetu w Toruniu i studiów podyplomowych z tematyki terapii rodzinnej. Posiada tytuł Eksperta Przywództwa Osobistego UTB. Buduje swoją karierę w Zabrzu. Od piętnastu sezonów koordynuje warsztaty i rozwija badania dotykające tematyki asertywności w sektorze „budownictwo”.

HASŁA:
Badania potrzeb szkoleniowych
Systemy ocen w przedsiębiorstwach
Strategia human resources w państwowej organizacji
Zaawansowane zarządzanie kadrami
Programy rozwoju talentów
Rozwój pracowników
Assessment Center