Jesteś tutaj

Czynniki mające wpływ na normy w grupie

W tym artykule chciałem pokazać , jak kluczowe bywają normy zachowania się członków grupy pracowniczej. Dostępna w książkach treść w zakresie reguł w zespole pochodzi głównie z niemieckich projektów badawczych nad różnego rodzaju zespołami, dajmy na to drużynami piłkarskimi. Rezultaty tego typu badań są wyjątkowo fascynujące.
W poprzednich wpisach opisałem etapy formowania zespołu. Przedstawiłem, kiedy tworzą się normy sposób funkcjonowania w zespole. Mogą one być zapisane jako fragmenty regulaminów pracy. Thomas Blair twierdzi, iż normy można traktować jako prowizoryczny objaw pewnych cech wspólnych między wszystkimi osobami wewnątrz zespołu w zakresie: sposoby osiągania celów, procesy, cele. Dużo na ten temat możesz znaleźć na tej stronie: Szkolenia Integracyjne i Team Building
Normy zespołowe możemy poukładać w kategorie, odnoszące się do różnych aspektów funkcjonowania zespołu, dla przykładu:
Współdziałanie na niwie zawodowej – reguły odnoszą się do sposobów wykonywania pracy oraz pokazują dobre, ale dość trudne do wymiernego scharakteryzowania obyczaje – w jakim tempie pracować, jak długo być w pracy, jak ciężko ma być, aby pracownika docenić, i tym podobne.
Zachowania międzyludzkie – tu można wyróżnić sformalizowane obyczaje, które dają odpór nieporozumieniom w ramach: delegowania spraw bieżących, pomagania sobie nawzajem, przyznawania korzyści za współdziałanie w zespole oraz pozostałych aspektów pracy zespołowej, które wcześniej czy później okażą się przyczyną potencjalnych zadrażnień.
Strój i język – osoby tworzące zespół najczęściej stają się identyczni, a przynajmniej coraz bardziej podobni do siebie, zwykle tworzą wspólny język: slang czy też pojęcia techniczne, związane z pracą biznesową.
Istnieją pewni członkowie zespołu, którzy odznaczają się tym, że miewają zdecydowanie silniejszy wpływ na proces powstawania norm, niż typowi uczestnicy tego procesu. Od pozostałych członków zespołu a także od nowoprzyjętych rekrutów zbiorowość zawsze oczekuje przyjęcia takich reguł.
W trzecim z kolei blogu scharakteryzuję sprawy oddziałujące na powstawanie typów aktorów w zbiorowości ludzkiej.
Na tą chwilę to tyle naszych wniosków.
Redakcja: Henryk Piskorz
I DODATKOWO JAK ZWYKLE PAKIET NIETYPOWYCH STATYSTYK DOTYCZĄCYCH TEAM BUILDING Z MINIONEGO OKRESU:
- Najpopularniejsza forma aktywności : planszowe gry strategiczne
- Najwyżej ocenione w ankietach po spotkaniu zadania – komentarze grup: scenariusz militarny
- Uśredniona liczebność grupy szkoleniowej: dwieście pracowników.
- Oczekiwane przez grupe dni tygodnia na konferencję: sobota.
- Najchetniej oczekiwania lokalizacja: Sudenty

ŹRÓDŁO: Training Projects
Pracujemy jako grupa animatorów zajęć z sporym stażem na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach ale równolegle certyfikacjami związanymi z survivalem, co pozwala nam na oferowanie imprez w formie plenerowej, łącząc kształcenie pracowników i atrakcyjne gry. zatrudnieni u nas animatorzy to także znani himalaiści i polarnicy i ciekawe osobowości.