Jesteś tutaj

Badanie efektów projektu rozwojowego

Doświadczony kierownik rozumie na czym polega efektywność realizowanych przedsięwzięć. W dzisiejszych czasach prawie zawsze specjaliści z działu personalnego są wytypowani do przedstawiania dokładnej analizy, ponadto wskazującej liczbowe aspekty zamierzonych celów rozwoju personelu.
Z przeprowadzanej diagnozy projektu szkoleniowego wypływa wiele wniosków. Uczestnicy mogą zbadać, w jakim kierunku poczynili postępy. A menedżerowie mają informację w zakresie efektów szkolenia u pracowników. Szkoleniowcy mają wiedzę, co powinni przygotować lepiej w czasie następnego takiego warsztatu. Informacje do opracowania tego artykułu wziąłem z takiej strony: Kierowanie Projektami HR
Zebrane dane, wyniki ankiet a także praktyczne efekty z przeprowadzonych szkolen, są interesującą podstawą do następnych, dużo innowacyjnych cykli szkoleniowych i przedsięwzięć w zakresie consultingu. Poprawiają też wiedzę ludzi będących specjalistami w służbach kadrowych firm.
Ocena cyklu szkoleń musi przynieść odpowiedź na kilka dylematów określonych pytaniami:
- czy zamierzone rezultaty projektu szkoleniowego zostały zrealizowane?
- na ile dało się osiągnąć zakładany wzrost operacyjnych kompetencji u szkolonych pracowników?
- czy prezentowany materiał i wiedza stały się odpowiedzią na potrzeby szkolonych osób?
- w jaki sposób nabyta umiejętność została adaptowana i przenoszona do operacyjnych czynności uczestnika?
- czy cykl szkoleniowy był opłacalny?
Powyższe kwestie wskazują, w jaki sposób wypadły przygotowane ćwiczenia, wykorzystane w czasie warsztatów. Na skutego tego prowadzący szkolenie może wiedzieć, jak istotne są: przygotowane przed szkoleniem badania potrzeb rozwojowych, określenie zakresu tematycznego projektu szkoleniowego, określenie zamierzonych rezultatów szkoleń, logistyka treningów w obszarze gier i symulacji.
W kolejnym rozdziale mojego poradnika opiszę nietypowe działania po szkoleniowe.
Na tą chwilę to tyle menedżerskich przemyśleń.
Autor:Feliks Dołęga
Redaktor tego postu jest absolwentem kierunku fizyki Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych z dziedziny medioznastwa. Posiada certyfikat Coacha Planowania Strategicznego ZRM. Rozwija swoją firmę w Poznaniu. Od siedmiu lat koordynuje warsztaty i opracowuje gry dotyczące przywództwa sytuacyjnego w branży „AGD RTV”.

O TYM PISZEMY:
Audyty wynagrodzeń
Zwolnienia w firmach
Strategia kadrowa w międzynarodowej firmie
Wieloaspektowe zarządzanie ludźmi
Skuteczny mentoring
Struktura organizacyjna
Selekcja kandydatów do pracy